Ons adres

Dantestraat 468
3076 KV Rotterdam

Dante Fysio

010 4328225

Kwaliteit

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie.
Sinds 2006 heeft u in principe geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit.
Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.
Zo niet, dan kan hij/zij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts.
Uw huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal uw huisarts informeren dat u onder behandeling bent gekomen, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

phone-handset